Θωμάς Γκίλιας

CEO & Founder MindmeUp

Innovation and Marketing Consultant

Ο Θωμάς Γκίλιας είναι απόφοιτος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από το University of Portsmouth στην Αγγλία. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων MindmeUp, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στον τομέα της Καινοτομίας και του Μάρκετινγκ, όπου βοηθά νέους/νέες, αλλά και ήδη υφιστάμενους/ες επιχειρηματίες να μετατρέψουν αποτελεσματικά τις ιδέες τους σε επιτυχημένα προϊόντα και κερδοφόρες υπηρεσίες. Διενεργεί workshops, σεμινάρια και εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης, στα οποία οι συμμετέχοντες μαθαίνουν στην πράξη πώς να εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης ιδεών, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη κριτική τους σκέψη. Το πάθος του είναι τα ταξίδια και η πετοσφαίριση, στην οποία εκτελεί και χρέη Διαιτητή σε μεγάλες κατηγορίες. Το moto του είναι “If you can Dream it, you can do it” (Walt Disney) και πιστεύει ότι η σωστή προετοιμασία είναι βασική παράμετρος επιτυχίας!