Σημεία Στήριξης: Μικρές Δωρέες, Μεγάλες Ιδέες

Το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» αποτελεί μία σύμπραξη 10 Ιδρυμάτων της χώρας και απευθύνεται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζει στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 ανακοινώθηκε η δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 6ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος, με συντονιστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Για τη νέα πρόσκληση του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2015 και έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα 119 δράσεις, με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το Hellenic Initiative Canada και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Στο πλαίσιο του 6ου κύκλου του προγράμματος ενισχύονται τριάντα οκτώ (38) δράσεις με το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εκάστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες  θεματικές ενότητες, που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του προγράμματος:

  • Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων Με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
  • Υποστήριξη Ατόμων Της Τρίτης Ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
  • Πρόληψη Και Προαγωγή Υγείας Ενηλίκων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού Και Πολιτιστικού Έργου – ΚΙΚΠΕ)
  • Παιδί Και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  • Καταπολέμηση Της Φτώχειας Και Της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada)
  • Προστασία Του Περιβάλλοντος:
  1. Προστασία Της Χλωρίδας Και Της Πανίδας Στο Αστικό Και Περιαστικό Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
  2. Προστασία Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Λίμνες, Ποτάμια Και Υγροβιότοποι (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)
  3. Προστασία Δασικών Και Άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)
  • Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Περισσότερες πληροφορίες για τον 6ο κύκλο του προγράμματος βρίσκονται εδώ.