Κάθε ενεργός πολίτης, οργάνωση ή άτυπη ομάδα της κοινωνίας των πολιτών, έχει ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Social Dynamo. Τι μπορείτε να ζητήσετε από εμάς και το community μας;

Πρόγραμμα φιλοξενίας (co-working space, αποκλειστικό mentoring για την ομάδα σας και βασική επιμόρφωση 16 ωρών)