Συνεδρίες συμβουλευτικής σε νομικά και φορολογικά ζητήματα

Ποια είναι η κατάλληλη νομική μορφή για τη σύσταση εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησης των ως άνω μορφών; Νομική υποστήριξη σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, φορολογίας και νομιμοποιητικών θεμάτων.

Περισσότερα