Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ΜΚΟ, Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στο σεμινάριο “ΜΚΟ και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο”, το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), πραγματεύεται τις […]

Περισσότερα