Περί Βίου

Το κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο “περί Βίου” βρίσκεται στη πόλη της Καρδίτσας. Είναι στέγη κοινωνικών κινημάτων, επιστημών και τεχνών και μέσω δραστηριοτήτων παρακινεί να ενώσει ανθρώπους και φορείς από διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον. Ο χώρος λειτουργεί με τις αρχές της αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης.

Περισσότερα

Αλώνι

H ΚοινΣΕπ «Αλώνι» συστάθηκε το 2017. Στόχος της είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού χώρου για παιδιά από 0 έως 12 ετών καθώς και τις οικογένειές τους, μέσα σε φυσικό περιβάλλον και με ελεύθερη πρόσβαση που θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη της φύσης, μικρό μουσείο τοπικής βιοποικιλότητας, αστικό λαχανόκηπο και μικρό καφενείο.

Περισσότερα

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Από το 2016, ο σύλλογος Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, υποστηρίζει άτυπους φροντιστές ατόμων με ασθένεια ή αναπηρία στην Αττική. Η ΕΠΙΟΝΗ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Eurocarers, και στοχεύει στην ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την δικτύωση των φροντιστών.

Περισσότερα

KROMA

Το KROMA ΑμΚΕ συστάθηκε το 2017, με σκοπό την προβολή του σύγχρονου πολιτισμού, την υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών και την καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών. Διοργανώνει πολιτιστικά δρώμενα όπως φεστιβάλ, και ομιλίες για θέματα πολιτισμού, που εξοικειώνουν το κοινό με τη σύγχρονη τέχνη.

Περισσότερα

Camellia: Law hub for all

Η Ομάδα μας στοχεύει στην παροχή νομικής βοήθειας και υποστήριξης σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους ή τις γνώσεις για να αναζητήσουν κατάλληλη νομική βοήθεια.  Η Camellia Law Hub For All συνεργάζεται με άλλες ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και αναπτύσσει σταδιακά αυτόνομη δράση.

Περισσότερα

Open Lab: Athens

Το Open Lab: Athens ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human computer interaction) μεταξύ των πανεπιστημίων του Newcastle, Swansea, Saarland, Hasselt και Northumbria.

Περισσότερα

Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

Το Σωματείο Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης ιδρύθηκε τo 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 45 οργανώσεις απ’ όλο τον κόσμο και είναι εθνικοί συντονιστές της εκστρατείας people4soil για να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό,

Περισσότερα

Mellifera

H «Mellifera» είναι οργανισμός που αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών παροχής υπηρεσιών βιοτουρισμού και τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων για τα γράμματα και τις τέχνες, τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων και λαογραφικών μουσείων, την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στις τέχνες, τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

Περισσότερα

Αντίρροπον

Η «Αντίρροπον» ξεκίνησε το 1999, επιδιώκοντας τη διάδραση μεταξύ ανθρώπων, δομών της Πολιτείας, καθώς και διαφορετικών μορφών συλλογικοτήτων, ως το μέσο διαμόρφωσης νέων δυναμικών ισορροπιών σε επίπεδο κοινωνίας.

Περισσότερα

House Hub

Η οργάνωση House Hub-Δικαίωμα στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου, όπου επαγγελματίες και μη, άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ηλικίες, θα μπορούν συναντιούνται, να προσφέρουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες και το σημαντικότερο: να απολαμβάνουν το συναίσθημα του ανήκειν.

Περισσότερα

Unique Minds

Οι Unique Minds είναι ένας οργανισμός με πανελλήνιο χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2016. Δραστηριοποιείται στον τομέα της παιδείας-εκπαίδευσης, προσφέροντας υπηρεσίες που αφορούν στον προσανατολισμό των νέων παιδιών για την ορθή επιλογή αντικειμένου σπουδών με κριτήριο αυτό που τους ενδιαφέρει πραγματικά και τα ολοκληρώνει ως άτομα.

Περισσότερα

Job Pairs

H Job Pairs δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό να βοηθήσει δωρεάν νέους ανθρώπους – απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ – να μεταβούν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν τις δικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται η Μαρία Βακόλα και ο Ιωάννης Νικολάου, καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μια δυναμική ομάδα εθελοντών.

Περισσότερα