Θεσσαλονίκη: Ξεκλειδώνοντας τα Ευρωπαϊκά προγράμματα: Από τη θεωρία στην πράξη

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών: ΜΚΟ, άτυπες ομάδες πολιτών, κοινωνικές επιχειρήσεις. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο […]

Περισσότερα

Διαδικτυακό Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων – Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο & Κρήτη

Με αφορμή τον 7ο κύκλο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες» ξεκίνησε μια σειρά διαδικτυακών Εργαστηρίων Συγγραφής […]

Περισσότερα

Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες 30λεπτες ατομικές συνεδρίες, αφορούν στη σύσταση και τη φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό […]

Περισσότερα

Διαδικτυακό Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων – Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά & Αττική

Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Διαδικτυακό Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων – Πελοπόννησος, Βόρειο […]

Περισσότερα