Αθήνα: Facebook για ΜΚΟ – βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Ένα δια ζώσης σεμινάριο σε συνδυασμό με πρακτική […]

Περισσότερα

Facebook για ΜΚΟ: βέλτιστες πρακτικές και δημιουργία περιεχομένου

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση […]

Περισσότερα

Εργαζόμενος ή εθελοντής – Συχνές παρανοήσεις & σημεία σύγκλισης

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Οργανώσεις και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της […]

Περισσότερα

Συμβουλευτική σε νομικά ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Περισσότερα

Τα soft skills της ηγεσίας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε τις δεξιότητες […]

Περισσότερα

Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. “Οι ομάδες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφορετικών […]

Περισσότερα

Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Το παρόν 3ωρο online σεμινάριο επιδιώκει να ενισχύσει […]

Περισσότερα