Εθελοντισμός εξ αποστάσεως: από το περιθώριο στο κέντρο ενός εθελοντικού προγράμματος

Ο κορωνοϊός έφερε νέα δεδομένα, περιορισμούς αλλά και δυνατότητες για εθελοντική εργασία. Στο σεμινάριο θα διαπραγματευτούμε το θέμα του εξ […]

Περισσότερα