Διαχείριση Απορριμμάτων & Κυκλική Οικονομία – Μέρος Β΄

Η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας αδυνατούν να εφαρμοστούν, οι […]

Περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων & Κυκλική Οικονομία – Μέρος Α΄

Η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας αδυνατούν να εφαρμοστούν, οι […]

Περισσότερα

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Περισσότερα