Αθήνα: Community Engagement

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. H κοινωνία των πολιτών δίνει ένα ολοένα και […]

Περισσότερα

Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες 30λεπτες ατομικές συνεδρίες, αφορούν στη σύσταση και τη φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό […]

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Design Thinking

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Στο Design Sprint εργαστήριο θα μάθουμε να λύνουμε […]

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Όραμα και Στρατηγική

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ καθώς και […]

Περισσότερα

Design Thinking

Στο Design Sprint εργαστήριο θα μάθουμε να λύνουμε προκλήσεις, να ακούμε τις ανάγκες των ωφελούμενων μας και να σχεδιάζουμε ανθρωποκεντρικά […]

Περισσότερα

Ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα για ΜΚΟ

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες 30λεπτες ατομικές συνεδρίες, αφορούν στη σύσταση και τη φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό […]

Περισσότερα