Συνεδρίες συμβουλευτικής στην προσέλκυση προσωπικού και εθελοντών ΜΚΟ

Οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές συνεδρίες έχουν στόχο εκτός των άλλων, έναν αποτελεσματικό τρόπο εξεύρεσης εθελοντών, την σκιαγράφηση του προφίλ του συντονιστή […]

Περισσότερα

Συντάσσοντας επιτυχημένες προτάσεις χρηματοδότησης προς Ιδρύματα

Κοινωφελή Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανοίγουν διάλογο με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δίνοντάς τους πρακτικές συμβουλές στη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης: […]

Περισσότερα