Οικονομικές καταστάσεις των ΜΚΟ: τα πρώτα βήματα – Θεσσαλονίκη

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εξοικειωνοντάς τους με τον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων μιας οντότητας στις οικονομικές καταστάσεις.

Περισσότερα

Ενισχύοντας τον πολιτισμό | ROCK: Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης & εξεύρεσης πόρων

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας με στόχους την ενδυνάμωση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης και την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών οργανισμών και ιδιωτών.

Περισσότερα

Εργαστήριο «Budgeting Έργου»

Το εργαστήριο αφορά το budgeting προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και θα στηριχτεί στο έργο HOMBAT (www.hombat.eu), για το οποίο το ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση.

Περισσότερα

Συνεδρίες συμβουλευτικής στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε; Τι πρέπει να κάνει μια ΜΚΟ για να ακολουθεί σωστά τον κανονισμό;

Περισσότερα

Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου (εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη)

Στόχος του εργαστηρίου «Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργου» είναι να αναπτυχθούν βασικές έννοιες και σημεία της διαχείρισης έργου, συνδέοντας τα προηγούμενα με τα επόμενα βήματα, και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του σκελετού της διαδικασίας, καθώς και κάποια εργαλεία.

Περισσότερα

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργου

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναπτυχθούν βασικές έννοιες και σημεία της διαχείρισης έργου, συνδέοντας τα προηγούμενα με τα επόμενα βήματα, και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του σκελετού της διαδικασίας καθώς και κάποια εργαλεία.

Περισσότερα