Εργαστήριο «Budgeting Έργου»

Το εργαστήριο αφορά το budgeting προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και θα στηριχτεί στο έργο HOMBAT (www.hombat.eu), για το οποίο το ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση.

Περισσότερα

Mentor2Mentor Meetup

Οι μέντορες του Social Dynamo συναντιούνται για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα mentoring.

Περισσότερα

Συνεδρίες συμβουλευτικής στην προσέλκυση προσωπικού και εθελοντών ΜΚΟ

Οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές συνεδρίες έχουν στόχο εκτός των άλλων, έναν αποτελεσματικό τρόπο εξεύρεσης εθελοντών, την σκιαγράφηση του προφίλ του συντονιστή […]

Περισσότερα