4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ (Θεσσαλονίκη)

Το «4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ» διοραγώνεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να προσφέρει πρακτικές γνώσεις σε όσους θέλουν να σχεδιάσουν υπηρεσίες ή έργα που αναγνωρίζουν και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Περισσότερα

Εργαστήριο «Budgeting Έργου»

Το εργαστήριο αφορά το budgeting προγραμμάτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, και θα στηριχτεί στο έργο HOMBAT (www.hombat.eu), για το οποίο το ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού έχει ήδη λάβει χρηματοδότηση.

Περισσότερα

Mentor2Mentor Meetup

Οι μέντορες του Social Dynamo συναντιούνται για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα mentoring.

Περισσότερα