Συνεδρίες συμβουλευτικής στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε; Τι πρέπει να κάνει μια ΜΚΟ για να ακολουθεί σωστά τον κανονισμό;

Περισσότερα

Eπαγγελματική ενδυνάμωση στελεχών ΜΚΟ

Μέσα από συζήτηση με τους συμμετέχοντες αλλά και με βιωματικές ασκήσεις σε ειδικά θέματα, θα ανακαλύψουμε και θα αναλύσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι καθοριστικές για να προχωρήσει αποτελεσματικά ένα εγχείρημα αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει κάθε εγχείρημα.

Περισσότερα

Ηράκλειο: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund (επιχορηγήσεις έως €5.000)

Εργαστήριο για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση έως €5.000 (κυρίως για μικρές ΜΚΟ με αντίστοιχη ή καθόλου εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα) Ηράκλειο

Περισσότερα

Δράμα: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund (επιχορηγήσεις έως €300.000)

Εργαστήριο για ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση €5.001 – €300.000 (κυρίως για ΜΚΟ με ανάλογη εμπειρία χρηματοδότησης) στη Δράμα

Περισσότερα

Συνεδρίες συμβουλευτικής στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR

Συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ποιες είναι οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε; Τι πρέπει να κάνει μια ΜΚΟ για να ακολουθεί σωστά τον κανονισμό;

Περισσότερα