Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Read more

Κυκλική οικονομία & Διαχείριση απορριμμάτων

Η διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας αδυνατούν να εφαρμοστούν, οι […]

Read more

Διοίκηση εθελοντικών προγραμμάτων: ένα ταξίδι με 13 σταθμούς

Μολονότι οι περισσότεροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί απασχολούν εθελοντές ή στηρίζονται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική προσφορά, μόνο λίγοι διαθέτουν οργανωμένο εθελοντικό […]

Read more

Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια ενημερωμένη επισκόπηση του τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη […]

Read more

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Read more

Αναπτύσσοντας τη Στρατηγική της Επιτυχίας

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που (συν)διαμορφώνουν τη στρατηγική του οργανισμού τους και που διαθέτουν το διατυπωμένο […]

Read more

Εργαστήριο για τον σχεδιασμό προτάσεων για την πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow σας προσκαλούν στο εργαστήριο σχεδιασμού προτάσεων χρηματοδότησης για τη νέα πρόσκληση του προγράμματος Active citizens fund. Το […]

Read more

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, […]

Read more