Συνεδρίες συμβουλευτικής σε λογιστικά & φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;

Περισσότερα

Θεσ/νίκη – Ορίζοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες της Οργάνωσής μας

Στο εργαστήριο αυτό καλούνται νεοσύστατες οργανώσεις/ομάδες πολιτών που ακόμα δεν έχουν επεξεργαστεί λεκτικά και με ακρίβεια τa vision-mission-goals-values τους, αλλά και παλαιότερες οργανώσεις/ομάδες, που βρίσκονται στη φάση αναθεώρησης αυτών.

Περισσότερα

Συνεδρίες συμβουλευτικής σε λογιστικά & φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;

Περισσότερα

Ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. ως εργαλείο για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στο μοντέλο λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και στη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου ως μοχλός ένταξης και ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Περισσότερα

Ορίζοντας το Όραμα, την Αποστολή, τους Στόχους και τις Αξίες της Οργάνωσής μας

Στο εργαστήριο αυτό καλούνται νεοσύστατες οργανώσεις/ομάδες πολιτών που ακόμα δεν έχουν επεξεργαστεί λεκτικά και με ακρίβεια τa vision-mission-goals-values τους, αλλά και παλαιότερες οργανώσεις/ομάδες, που βρίσκονται στη φάση αναθεώρησης αυτών.

Περισσότερα

Εκδήλωση διαβούλευσης με φορείς της κοινωνίας των πολιτών – Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση για την καταγραφή της παρούσας κοινωνικής κατάστασης στη Θεσσαλονίκη, τις δυνατότητες συνεργασίας, καθώς και τη δημιουργία μόνιμων δομών διαβούλευσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περισσότερα