Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης (Dive In Action)

Η περιβαλλοντική οργάνωση Dive In Action συνδυάζοντας τη δράση, τη γνωριμία με το βυθό την παρατήρηση και την ευχαρίστηση, ενημερώνει, δρα και εκπαιδεύει σε θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Περισσότερα

Περιβαλλοντική Ομάδα ΑΠΘ

Η Περιβαλλοντική ομάδα του ΑΠΘ είναι μία κοινότητα φοιτητών που συστάθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Γραφείου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Διοργανώνονται κατά βάση πεζοπορίες, ποδηλατοπορείες, καθαρισμοί, προβολές ντοκιμαντέρ, δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α.

Περισσότερα

Οικομουσείο Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας

Η ομάδα ενεργών πολιτών του «Οικομουσείου Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας» επικεντρώνεται στην ανάδειξη της αλιευτικής και της φυσικής κληρονομιάς της Νότιας Κέρκυρας, εστιάζοντας σε τρεις πόλους: το ψαροχώρι του Πετριτή, τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων και τις αλυκές Λευκίμμης.

Περισσότερα

Οικομουσείο Ζαγορίου

Το «Οικομουσείο Ζαγορίου» ιδρύθηκε το 2014, είναι ένας φορέας κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής δράσης που λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Η δομή διαχειρίζεται την προστασία και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τοπική ανάπτυξη.

Περισσότερα

Εξωραιστικός Σύλλογος Μώλου Μαρμάρων Πάρου “Ο Άγιος Νικόλαος”

Ένας Σύλλογος ο οποίος πάνω από 20 χρόνια, παρά τις κρίσεις, παραμένει στον αγώνα για την διατήρηση μιας νησιώτικης παράκτιας περιοχής ευνοημένης από την φύση και την Κυκλαδίτικη ιστορία , της παραλίας του Μώλου των Μαρμάρων της Πάρου.

Περισσότερα

Ελπιδοχώρι

Το Ελπιδοχώρι έχει στόχο την εκπόνηση δράσεων που αφορούν το Περιβάλλον, την Παράδοση, τον Πολιτισμό και την Προσωπική Ανάπτυξη, εφαρμόζοντος μεθόδους που προάγουν την αειφορία και την βιωσιμότητα. Επιθυμεί και επιδιώκει να γίνει ένα μοντέλο αυτάρκειας σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική ΜΚΟ εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Από το ξεκίνημά της η Εταιρία πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευόμενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Περισσότερα

Let’s dο this, Corfu! Ας δράσουμε, Κέρκυρα!

Στόχος της Let’s dο this, Corfu! Ας δράσουμε, Κέρκυρα! είναι να ενθαρρύνουν τον οργανωμένο καθαρισμό των δημοσίων χώρων αλλά και τη μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση  έτσι ώστε τα υπολοιπόμενα απόβλητα να ελαχιστοποιηθούν.

Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ»

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», με έδρα τη Χαλκιδική, έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και την Εθνική Νομοθεσία.

Περισσότερα

Youth Hive

Η Youth Hive είναι μια άτυπη ομάδα και εφαρμόζει αυτό που υποδηλώνει το όνομα της. Αποτελεί μια κυψέλη που θρέφεται από την ενέργεια και την ζωντάνια των νέων ανθρώπων που την συγκρότησαν και επιχειρεί να καλλιεργήσει την οικολογική συνείδηση της κοινωνίας.

Περισσότερα

We4all

Η  We4all είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός που έχει σαν Αποστολή να βοηθήσει την Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει στους Ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας.

Περισσότερα

Ethical Paths

Η Ethical Paths πραγματοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής συμβουλευτικής σε εταιρίες, οντότητες και σχολικές μονάδες, έχοντας ως βασική θεματική τη μείωση του ατομικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Περισσότερα